1999-2018: un engagement royal sans faille pour une co-émergence de l'#Afrique | @scoopit https://t.co/GJklVPOR1Q

#CoupuresBarcelonaavtalet--när politikerna sålde ut Europa till araberna i utbyte mot olja.

- republié le 20 Septembre 2017


Vid detta möte var det också upprättat en lista med krav som måste uppfyllas innan oljekranarna öppnas igen: Dessa krav var: Öppna upp för invandring från muslimska världen. Lätta spridningen av islam i Europa. Komma igång med aktiviteterna för att främja attityder som ger en positiv bild av arabisk kultur till exempel.

Source : https://www.flashback.org/t2874837...


Tags : islam