1999-2018: un engagement royal sans faille pour une co-émergence de l'#Afrique | @scoopit https://t.co/GJklVPOR1Q

#CoupuresGå till det första olästa inlägget i ämnet 'feminister och islam'

- republié le 20 Septembre 2017


Okej jag förstår men det är ett fritt val att vara muslim, kristen, jude också vidare. I t.ex koranen står det att inget tvång får finnas i religionen. I koranen står också på flera ställen att man ska döda alla icke-muslimer . Dina trosfränder verkar mer intresserade av att mörda än att låta folk slippa tvång .

Source : https://www.flashback.org/p61833446#p61833446...


Tags : islam